Flugtskydningsinstruktører

Aktive flugtskydningsinstruktører med vagt på banerne:

 • Lone Uldahl
 • Simon Panduro

Reserver:

 • Flemming Thorup
 • Leif Hansen
 • Svend Bille
 • Søs Granzow
 • Peter E. Olsen

 

Følgende er uddannet instruktør, men pt. ikke aktive i udvalget:

 • Anders Christensen
 • Kaj Henriksen
 • Kaj Rasmussen
 • Lene Skovgaard
 • Niels Reutzer
 • Lars B. Thomsen