Det er flugtskydningsudvalget målsætning at:

  • Sikre træningsmuligheder for alle jægere og flugtskytter for derigennem at sikre høj træfsikkerhed og dermed få anskydninger.
  • Uddanne nye jægere til at kunne bestå haglskydeprøven samt sikre fortsat høj træfsikkerhed.
  • Sikre mulighed for at foreningen kan stille flugtskydningshold til Danmarks Jægerforbund og lokalforeningers skydeaktiviteter.
  • Sikre alle besøgende på banen en høj kvalitetsmæssig træning med et højt serviceniveau og et hyggeligt miljø med en god tone.

Aktiviteter vedr. flugtskydning - se Kalender

Husk: Ved køb af skydekort/patroner SKAL der - på anmodning - fremvises gyldigt jagttegn.