TROFÆAFTEN 2010
Årets trofæ aften blev bestemt ikke den succes som tilfældet havde været de andre år. I hvert fald ikke hvad antal medbragte trofæer angik. Der plejer at være mere end 10 der konkurrerer om årets trofæpokal. I år der kun én!!!  Men hvilken én. Uffe havde i jan måned nedlagt en ulige 16-ender kronhjort på Åmosen. Et meget flot trofæ og Uffe var en værdig vinder af trofæpokalen.
Uffe fortalte en meget spændende eftermiddag på Åmosen hvor han så rigtig meget kronvildt. Dejligt at kronvildtet breder sig, men det er klart, at der skal være en balance mellem de glæder dyrene vækker hos jægere og så de landmænd som fodrer dyrene i form af kartoffelmarker, majsmarker mm.
Mange landmænd, specielt i de kronvildtrige område, er bestemt ikke begejstrede over at kronvildtstammen ekspanderer så voldsomt, og det kan man til en vis grad godt forstå.
Som de tidligere år kunne der også vises trofæer fra udlandet frem. Her medbragte Lene Skovgaard et smukt skind fra en nedlagt spættet sæl fra Norge. Ligeledes en særdeles spændende historie om pürchen på sæl. Desværre var der også her kun tale om ét trofæ fra udlandet.
Det er klart, at vi i bestyrelsen gør os nogle tanker over, hvad grunden til et svigtende fremmøde er. Er det fordi der ikke er den interesse for at vise sine trofæer frem? Næppe. Hvis man ser på andre foreninger, så er det noget, der lokker mange til huse. Nej mon ikke vi skal se på om medlemmerne ser på vores hjemmeside, hvad der foregår af aktiviteter. Var det bedre med Ræveposten?
Foto er på vej