På forårstur til Saltbæk Vig – en lørdag i april. 

De få tapre tinsoldater som mødte op lørdag formiddag, fik en utrolig spændende og oplysende guidet tour af altid veloplagte Pernille Buttenschøn, som over 5 timer første os gennem stedets historie – godt krydret med sjove anekdoter fra forhenværende og nuværende beboere og deres familier.

Saltbæk Vig området er privat ejet af bl.a. Kählerfamilien, som dog ”kun” anvender det store område til jagt, afgræsning og naturbevarende formål. Området er fortsat lukket for offentligheden, idet ejerne fornylig har vundet en omfattende fredning af det unikke område, der er såvel EU-habitatområde, fuglebeskyttelses- OG Ramsar-område.

Pernille fortalte historien der begyndte i 1864, hvor ejerne havde brug for mere landbrugsjord. Inddæmningsprojektet – eller projekterne, for der var mange - blev påbegyndt i 1865, og stedet har altså 150 års jubilæum i år. Forskellige ejere har gennem årene forsøgt sig med mere eller mindre opfindsomme tiltag, som dog alle gik én vej, nemlig fallit. Først da området blev taget i brug til græsningsarealer for køer og lidt får, blev driften nogenlunde rentabel.

I dag kæmper lodsejerne mest med myndighederne i forhold til naturbevarelse: skal der være menneskeskabte diger eller ej, og med andre naturbrugerforeninger: skal offentligheden have uhindret adgang eller ej.

På turen kunne vi alle ved selvsyn se de enorme naturkræfter der fra tid til anden har ”møbleret om” på såvel de naturlige som de menneskeskabte diger og dæmninger. Som Pernille fortalte: ”Det er jo ikke kun lodsejerne som vil få et tab, hvis en storm forårsager at vandet stiger og/eller ødelægger diger og dæmninger. Man vil skulle evakuere næsten 1500 beboere fra beboelsesområder udenfor Saltbæk Vig-området, og deres ejendomme vil helt sikkert blive beskadiget af havvand og oversvømmelser”.

Den medbragte frokost og kaffe blev indtaget ved Sorte Mølle. Fra toppen af møllen er en fantastisk udsigt over området og Sejerøbugten, og man fornemmer virkelig det kæmpearbejde der er blevet lagt i inddæmningsprojektet.