Hagested Gislinge Jagtforenings 60 års jubilæum

 

Hjertelig velkommen til gæster, æresmedlemmer og medlemmer. Tak for alle gaverne. Det er en stor glæde for mig at få lov til at sige et par ord om vores jagtforening, som nu bliver 60 år.

 

Den 18/4 1951 samledes en flok mænd i hjemmebageriet i Gislinge og stiftede Gislinge Hagested Jagtforening, som den hed dengang. Det fremgår ikke af protokollerne, hvorfor foreningen senere skiftede navn, men mon ikke at foreningen fra starten hed GH jagtforening, fordi 4 af de 5 initiativtagere kom fra Gislinge.  Inden blækket var tørt var der fra første start allerede 26 medlemmer.

Mange af os var født dengang, men husker ikke, hvad det var for en tid. Hvad angår det jagtmæssige var der dengang 70.000 stk. råvildt i DK. Det er et mindre antal end der bliver nedlagt i dag. Alt var stort set dyrere dengang end i dag undtagen jagt som man næsten fik gratis. En håndværker tjente 6 kr. i timen. betale 27 % i skat for derefter at skulle give 14 kr. for et kilo kaffe, eller 4,26 kr. for 20 æg.

Sig ikke at ting koster penge i dag.

 

 

Den første Generalforsamling blev holdt den 11/1 1952, og foreningen var meget aktiv lige fra starten. Samme aften blev der udsat en præmie til den, der kom med flest krage-og skadeben.  Der har gennem årene været et hav af forskellige aktiviteter.

Foreningen har altid været meget aktiv med træning af jagthunde og allerede på den første generalforsamling blev der nedsat et markprøveudvalg.

 

Foreningen forsøgte at skrabe penge sammen på mange forskellige måder. Det mest populære var nok Banko eller Flæskespillet, som det blev kaldt. Det var bjerge af kød man spillede om. 40 oksestege 40 1/16 grise samt chokolade og kaffe som sidegevinster.

I 1955 vælges for første gang et flugtskydningsudvalg. Der har altid været stor velvilje hos lodsejerne heromkring til at låne os arealer til hundearbejdet men første flugtskydning foregik også på lokale marker.. Det foregik på den måde at kasteren sad foran halmballer og skytten stod bag disse. Der er ikke beskrevet nogen uheld men den var jo nok ikke gået i dag.

 

 

 

I 1969 fik foreningen lov til at købe 2 parceller her i Tuse, og her blev der første klubhus på 25 m lagt. Der blev lånt 150.000 kr. og 2 år efter i 1971 var der kun en gæld på 400 kr tilbage og vi forsøgte at få fat på mere jord. I 1982 den 12/6 var der indvielse af det nuværende klubhus. Og vi fortsatte med jordopkøb, således at vi i dag har et areal på over 30 tdl.

Mange gode jægere har i tidens løb sat deres aftryk i foreningen og det er en glæde mig i dag at kunne hilse velkommen til tidligere formand og nyligt afdøde Svend Sørensen`s hustru Connie. Desuden har vi også i dag besøg af Henry Jacobsens hustru Anna. Henry var i mange år særdeles aktiv med hundearbejde samt udstopningskurser. Henry var æresmedlem. Vores nyligt afdøde æresmedlem Børge Frederiksen var én af primus motorerne hvad angik disse jordkøb, hvilket var særdeles fremsynet.

Foreningen har gennem årene haft mange arbejdsomme medlemmer som stillede op i mange timer af deres fritid for at fremme jagtinteressen lokalt, men også i Danmark. En speciel tak vil jeg rette til vores æresmedlemmer.

Jørgen Roediger, Ib Roediger, HC Hjortholm og Keld Pedersen

Uden Jer og uden andre flittige medlemmer og hustruer var HGJ ikke det, den er i dag

 

En af de større landvindinger i foreningen kom i 1999 hvor det blev besluttet at starte Team Tøs med Lene Skovgaard som primus motor. Og hvilken start. I løbet af ganske kort tid var der 24 tilmeldte, så de har simpelthen bare stået på spring. Jeg er utrolig stolt over, at vi i vores forening har en flok piger, som er så aktive.

 Man siger at kun døde sild flyder med strømmen. Team Tøs har på en beundringsværdig måde  kæmpet hårdt mod strømmen og er i dag en fasttømret gruppe. Som giver foreningen et smukt billede og en skarp målrettet profil. Allerede nu kan man se at indstillingen til jagt i Danmark er bedre end tidligere. Jeg er ikke i tvivl om, at det, at pigerne har smidt forklæderne og sat gryderne på lavt blus, er noget af det bedste, der er sket indenfor dansk jagt.

 

I en aktiv forening med mange forskellige tilbud vil der også være mange meninger om hvorledes tingene skal gribes an. Man kan også vende det på hovedet og sige at uden de mange meninger, uden de mange diskussioner havde foreningen ikke stået på et så solidt fundament, som er tilfældet i dag.

Jeg vil slutte med ønsket om at HGJ stadig må være en forening med plads til mange forskellige meninger og mange forskellige mennesker. På den måde bliver vi en stærk forening med mange

Aktiviteter til en stor skare af danske jægere. Lad os alle håbe at HGJ fremover vil have ordentlige levevilkår og stå som et godt tilbud af sunde interesser

Skal vi give HGJ et rigtigt jægerhurra?

3 lange og en doublé