Fredag d. 17. marts 2017

 

 

Kære medlemmer af Hagested Gislinge Jagtforening,

 

Som de fleste nok har bemærket, har de sidste 14 dage – 3 uger i foreningen været ret turbulente, hvilket vi skal være de første til at beklage.

 

Et flertal i bestyrelsen besluttede, pga. længere tids mangelfuldt og problematisk samarbejde med formanden, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. april 2017.

 

Efter dialog med Danmarks Jægerforbund har Bjørn Ovesen valgt at trække sig som formand og bestyrelsen har efterfølgende meddelt Bjørn Ovesen at han skal forlade samtlige tillidsposter i foreningen.

 

Desuden har vores kasserer, Lars Berggren, også valgt at træde tilbage dels som kasserer og dels som medlem af flugtskydningsudvalget.

I hht. vores vedtægter § 10, stk. 11: Suppleanterne for de 5 medlemmer af bestyrelsen, der vælges direkte på generalforsamlingen er udvalgsmedlemmerne. Første suppleant er det medlem, der i følge protokollen har været valgt længst osv. Udvalgenes formænd og kasserer kan ikke være suppleanter.

 

 

Lene Skovgaard er 1. suppleant og har accepteret at indtræde i bestyrelsen indtil næste general-forsamling. Alle øvrige udvalgsmedlemmer har takket nej til at træde ind i bestyrelsen.

 

Da et par stykker af udvalgsmedlemmerne har valgt at stoppe deres virker i udvalgene er følgende indtrådt med øjeblikkelig virkning: Per Stouby – Heidi Rømer Hansen og Svend Bille. De senest ankomne er ligeledes spurgt om de ønsker at træde ind i bestyrelsen og Svend Bille har accepteret at træde ind i bestyrelsen som kasserer.

 

Bestyrelsen kan herefter konstituere sig og fortsætte indtil næste ordinære generalforsamling, som afholdes i november mdr., jfr. § 7 i foreningens vedtægter.

Efter samråd med Marie-Louise Munch Achton-Lyng, Danmarks Jægerforbund er den ekstraordinære generalforsamling d. 3. april 2017 derfor AFLYST.

På trods af alt det, der er sket, håber og tror vi, at det er muligt igen at få en god og stabil jagtforening, til glæde for de mange medlemmer. Vi håber, at alle vil bestræbe sig på – i samarbejde - at føre foreningen godt videre. Husk: "Lukkes én dør - er der altid en anden dør, der åbner sig".

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Hagested Jagtforening

Mogens Lyhne Axel Arentoft Niels Reutzer Lene Skovgaard Lasse Gandløse Leif Hansen - Svend Bille - Vibeke Granzow (Søs).